Team Elite Global

Poslaním spoločnosti Team Elite Global je vytvorenie podporného obchodného prostredia pre všetkých distribútorov Nu Skin, ktorí sa rozhodli zmeniť kvalitu svojho života a vytvoriť si hodnotný tok príjmu, pri zachovaní si vlastnej stratégie budovania svojej obchodnej siete.

Nu Skin

Našim poslaním je byť silou konajúcou dobro na celom svete poskytujúc ľuďom príležitosť v zlepšovaní životov iných s odmeňujúcimi obchodnými príležitosťami, inovatívnymi produktmi a život obohacujúcou a povznášajúcou kultúrou.

Marian Kelement

Marian Kelement

Zakladateľ a konateľ

Marian je človek, ktorý je zameraný na víziu a leadership. Po skončení školy začal podnikať v oblasti velkoobchodu a maloobchodu potravín. Na jar v roku 1993 sa prvý krát zoznámil so sieťovým marketingom, v tej dobe v oblasti poisťovníctva, v ktorom úspešne podnikal.

Biofotonický skener mu bol predstavený koncom leta v roku 2006, ako aj informácia, že daný skener je patentovaný a spoločnosť Nu Skin má v tejto oblasti monopol. Asi o 2 mesiace sa presťahoval do Prahy, lebo jeho veľkým snom bolo podieľať sa na otvorení Českého trhu.

V novembri roku 2008 spoločnosť Nu Skin vstúpila na Český trh. Na otváracom mítingu spoločnosti Nu Skin 8.11.2008 v hoteli Marriott, bolo po Marianovej záverečnej motivačnej prednáške spustené otvorenie českého trhu.

Jeho poslaním je uvolniť a zvýšiť potenciál človeka, zvýšiť jeho vnútornú sebahodnotu a schopnosť kreatívne tvoriť.

Ing. Kristýna Biró

Ing. Kristýna Biró

Marketingová manažérka

Marketingová manažérka spoločnosti Team Elite Global s.r.o. Ing. Kristýna Biró je odborníkom v poli komunikácie, coachingu a anti-agingových technológií.

So spoločnosťou Nu Skin spolupracovala v rokoch 2013 až 2017, kedy bola Account manažérkou priamo v sídle spoločnosti v Budapešti v Maďarsku. Ako regionálna Account manažérka postupom času pomáhala dosiahnuť úspech obchodným partnerom v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. V súčasnosti spolupracuje s Marianom Kelementom a so spoločnosťou Team Elite Global s.r.o. na otváraní nových obchodných príležitostí v poli anti-agingu naprieč Európou.

Kristýna vyštudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, odbor Mezinárodní obchod a Diplomacie a je inžinierkou ekonómie. Plynule hovorí 6 jazykmi a aktívne sa venuje bojovému umeniu Aikido.

Jej víziou a životným poslaním je pomôcť čo najviac ľuďom, aby našli a otvorili svoj vnútorný potenciál a dosiahli želaného úspechu.